اصطلاحات بازی مافیا

در هنگام بازی مافیا بازیکنان از اصطلاحات زیادی استفاده می کنند که هر بازیکنی لازم است آنها را بداند تا در بازی هنگ نکند. ما در اینجا شما را با آنها آشنا می کنیم:

تارگت

یعنی اتهام زدن به یک یا چند بازیکن، مثلا وقتی امید می گوید تارکت من سهیل است یعنی من به سهیل اتهام می زنم.

تارگت بک

به این معنی است که بازیکن مورد اتهام قرار گرفته متقابلا به طرف مقابل اتهام می زند. به طور مثال سهیل نیز به امید تارگت می زند و او را مورد اتهام قرار می دهد.

تایید یا عدم تایید ( لایک و دیس لایک)

وقتی بازیکنی در حال صحبت کردن است، بقیه بازیکنان با اشاره دست (👎👍) مخالفت یا موافقت خود را از صحبت های آن فرد نشان می دهند.

شات شب

به شلیک مافیا در هنگام شب گفته می شود.

موج سواری

هنگامی که بازیکنی از بحث یک بازیکن دیگر به نفع خودش استفاده کند به آن موج سواری می گویند.

نوب

به بازیکن تازه کار که هنوز تجربه و مهارتی ندارد نوب می گویند.

پوش کردن

وقتی در هنگام روز اعضای مافیا سعی کنند که یک شهروند را از بازی خارج کنند به آن پوش کردن می گویند.

اکت شب

هرگونه صدا و حرکت بازیکنان مافیا مثل حرکت دست ، صدای دست بند و غیره در شب را اکت شب می گویند.

سیو کردن

به نجات هایی که دکتر در شب انجام می دهد سیو کردن می گویند.

کُنسه کردن

به حرکت و روندی که یک بازیکن راه می اندازد که یک بازیکن دیگر را با حمایت دیگران از بازی خارج کند، کنسه می گویند.

نوار خالی پر کردن

بازیکنی که در روند بازی یا در هنگام دفاعیه از خود صحبت خاصی نمی کند می گویند نوار خالی پر کرده است.

گره

وقتی بازیکنان در مورد یک یا دو بازیکن دچار ابهام شوند و تشخیص درست ممکن نباشد پس در نتیجه بازی به سختی جلو برود به اصطلاح گفته می شود این بازیکن گره بازی شده است.

تبر زدن

هنگامی که بازیکنی به صورت کوبنده و مکرر خلاف نظر جمع اعلام موضع می کند، به او می گویند داری تبر می زنی. اما نکته مهم این است که بعد از بازی درست یا غلط بودن تبر زدن شخص مشخص می شود.