تاریخچه بازی مافیا

بازی مافیا در دنیا جزء محبوب ترین و جذاب ترین بازی های گروهی محسوب می شود. به طوری که در سایت about.com این بازی جزء 50 بازی برتر تاریخی _ فرهنگی  معرفی شده است. خالق بازی مافیا آقای دیمیتری دیویدوف روسی است که آن را در سال 1986  در بخش روانشناسی دانشگاه مسکو اجرا کرد. بعد از آن این بازی آن قدر محبوبیت و طرفدار پیدا کرد که به مناطق دیگر دنیا از جمله ایران زمین هم رسید.

بازی مافیا یک بازی استنتاج اجتماعی است به این معنی که در آن بازیکنان سعی می کنند نقش خود را پنهان یا وفاداری تیمی یکدیگر را کشف کنند. در طول بازی بازیکنان می توانند از طریق منطق و استدلال قیاسی برای استنباط نقش های یکدیگر استفاده کنند، در حالی که بازیکنان دیگر می توانند بلوف بزنند تا بازیکنان به آنها مشکوک نشوند.

در این بازی دو گروه با هم بازی می کنند، یک گروه اقلیت آگاه (مافیا) و یک گروه اکثریت ناآگاه (شهروندان). آنها با هم در چند شب و روز به نبرد می پردازند تا بالاخره در پایان یک گروه برنده بازی شود.

گروه مافیا به دلیل اینکه همدیگر را میشناسند، گروه آگاه بازی هستند. اما شهروندان همدیگر را نمی شناسند و نمی دانند کدام بازیکن مافیاست و کدام یک شهروند است.

به طور معمول تعداد بازیکن مافیا باید تقریبا 30درصد شهروندان باشد. هر چه تعداد بازیکن در بازی بیشتر باشد، بازی مافیا مهیج تر ، لذت بخش تر، طولانی تر و جذاب تر می شود اما حداقل تعداد افراد برای این بازی 6 نفر است. هر چه تعدا کمتر باشد از جذابیت بازی کاسته می شود و البته بازی زودتر تمام می شود.